Penyertaan kursuspenulisan.com di program antarabangsa membantu saudara


Kursuspenulisan.com melibatkan diri secara langsung di beberapa aktiviti perbukuan dalam dan luar negara. 

Ini adalah bonus kepada peserta mendapatkan idea baru yang sedia dipakej bersama penulisan. 

Kursuspenulisan.com mengikuti program seperti;
Kesemua ini adalah resipi kejayaan penulis yang akan diberi kepada peserta sepanjang program.
Kerjasama kursuspenulisan.com bersama penerbit memberi nilai tambah
Kursuspenulisan.com berurusan secara langsung bersama rakan-rakan penerbit memberi kesan kepada peserta kami. 

Maklumat dalaman bagi menaikkan potensi terbit dan jual diusahakan. 

Para peserta diperkenalkan cadangan penerbit yang dapat membantu;

  • Menerbitkan karya yang berkualiti.
  • Jelas perjanjian penerbitan yang menjaga hak saudara sebagai penulis.
  • Mempunyai ciri-ciri telus dalam kerja penerbitan.
  • Membantu menambah nilai manuskrip penulis.

Kesemua ini adalah resipi kejayaan penulis yang akan diberi kepada peserta sepanjang program.